main nadpis

O projektu

evropska unie

Vytvořeno v rámci projektu Model organizování sociálního prostředí reg.č. CZ.03.2.63./0.0/0.0/16_065/0003840

kokr titul

Vydal: Akademický ústav Karviná, z.ú.

akademicky ustav karvina

IČ: 62331485
Mírová 1434/27, 735 06 Karviná - Nové Město

www.akademickyustav.cz

Rok vydání: 2019

Autorky: PhDr. Vanda Gradková, MPA PhDr. Irena Piskořová, Ph.D. Ing. Hana Palicová, Ph.D. Ing. Pavlína Václavíková

Garant: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.
Jazyková korektura: Zdeněk Švehla
Grafická úprava a sazba: Bc. Lenka Havrlantová

Copyright © 2019 Akademický ústav Karviná, z.ú.

Všechna práva vyhrazena.

© Copyright 2019 Akademický ústav Karviná. All Rights Reserved.

Search