main nadpis

Komunikace prostřednictvím malby, obrazů

Strategie přístupu

Malba (obrázky) mluví jiným jazykem než slova. Oslovují spíše podvědomí, proto mohu prostřednictvím obrázků získat jiný přístup k myšlenkám a pocitům, než když je vědomě reflektuji nebo o nich mluvím. Komunikace prostřednictvím malby, obrazů přináší změnu v situaci, kdy většina lidských interakcí probíhá prostřednictvím slov.

2.16 Aktivita: Kreslení človíčka

Účel aktivity: Cvičení na popis vlastní osoby pomocí malby. Vede rovněž k zlepšení vnímání sebe sama.

Věk: 3+

Počet osob: 12+

Doba trvání: 30 minut a více

Pomůcky: Papír velikosti A4, fixy, pastelky, tužky.

Postup: Na čistý papír A4 nakreslíme svůj autoportrét. Samozřejmě že nezáleží na tom, jak umíme kreslit. Jde spíše o to nakreslit, jak se sami sebe vidíme.

Reflexe: Jak velcí jsme se nakreslili? Jsme někde uprostřed nebo v rohu papíru? Jsme na obrázku aktivní, nebo pasivní (stojíme, ležíme, běžíme…)? Díváme se ostatním do očí? Vnímáme svůj obraz celkově pozitivní, nebo negativní? Pokud obraz vyzařuje spíše negativní pocity, naučíme se jej namalovat tak, aby dělal na ostatní pozitivní dojem. Tento pozitivní obraz si pak budeme kreslit alespoň 1x denně. Mezi náladou a představením sebe sama existuje vzájemná souvislost. Čím pozitivněji se prezentujeme, tím pozitivnější je také náš vnitřní postoj, který se opět přenáší na ostatní.

2.17 Aktivita: Tvoříme obrázky – zdobíme domov

Účel aktivity: Finančně nenáročné tvoření; spolupráce, jemná motorika, kreativita. Společné vytváření prostoru domova.

Věk: 4+

Počet osob: Neomezeně

Doba trvání: 1 hodina

Pomůcky: Karton, ubrousky s obrázky, zbytky látky, lepidlo, štětec, kelímek, voda, tavná pistole (nemusí být), nůžky, kousek mašličky.

Upozornění: Při práci s nůžkami, lepidlem, vodou i tavnou pistolí je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, hlavně, pokud pracujeme s menšími dětmi.

Postup: Z kartonu vystřihneme čtverec/obdélník o velikosti, jakou chceme mít obrázek. Z ubrousků vystřihneme obrázky, které chceme na obrázku mít. Můžeme vystřihnout celý jeden čtverec ubrousku, pokud se nám obrázek takto líbí, nebo můžeme vytvořit koláž z několika různých ubrousků. Z vystřihnutých obrázků sejmeme všechny spodnější vrstvy, necháme jen jednu, horní. Karton potíráme lepidlem malinko zředěným vodou. Je dobré k natírání použít štětec. Opatrně pak na natřený karton lepidlem přikládáme obrázky. Připravíme si zbytky látek, které se nám k obrázku barevně hodí, nastříháme látku na proužky a z nich pak vytvoříme rám obrázku a to tak, že proužky látky nalepíme na okraj kartonu. Je dobré látku ohnout a okraje schovat dospodu, aby se nám látka netřepila. Na závěr z kousku mašličky a pomocí tavné pistole uděláme zezadu na obrázku poutko na pověšení.

Reflexe: Jak se nám spolu tvořilo? Dařilo se nám připodobnit obrázek k látce? Souhlasili jsme spolu? Líbí se nám výsledek? Pověsíme si jej někam doma, nebo ho darujeme? Jak moc je naše dítě na svůj věk zručné?

Odměna: Neseme si domů krásný obrázek, který si může pověsit na zeď, nebo někomu darovat a udělat mu tak radost vlastním výrobkem.

2.18 Aktivita: Malování moukou

Účel aktivity: Rozvoj představivosti, rozvoj kreativity, motoriky, práce s „levnými“ běžnými pomůckami z domácnosti.

Věk: 1+

Pomůcky: Plech na pečení nebo víko od krabice od bot nebo tácek s vyvýšeným okrajem a mouka. Kapátko, voda, potravinářské barvivo.

Upozornění: Pozor, aby se mouka nedostala do očí, popřípadě do nosu. U menších dětí je také potřeba dávat pozor, ať mouku nejí.

Postup: Na plech/víko nasypeme mouku. Množství odhadneme tak, aby pokrylo celou plochu nádoby a aby vytvořilo cca 3–5mm vrstvu. Do mouky malujeme s dítětem ukazováčkem, nebo děláme obtisky rukou, popř. jiných předmětů. Místo mouky můžeme použít i písek, či jiný sypký materiál.

Modifikace pro starší děti: Můžeme použít potravinářské barvivo, které rozpustíme ve vodě. Kapátkem pak kapeme na mouku a vytváříme různě barevné obrazce.

Modifikace pro skupinu: Jeden člověk maluje postupně, pomalu, ostatní se kolem něj rozestoupí tak, aby na něj viděli. Skupina pak hádá, co člověk maluje. Ten, kdo uhádne první, se může vystřídat s tím, kdo maluje. Popř. mu můžeme zapsat „bod“. Můžeme zadat i odvětví, popř. druh věci, kterou má člověk malovat. Větším dětem můžeme zadat malovat přísloví…

Reflexe: Zaujalo děti malovat v mouce? Snažily se děti např. z mouky dělat kopce? Snažily se děti mouku vysypat? Chtěli jsme jim v tom zabránit? Jak? Vysvětlením? Dohodou? Okřiknutím? Proč?

© Copyright 2019 Akademický ústav Karviná. All Rights Reserved.

Search