main nadpis

3. EMOCE

Strategie přístupu

Zeptejme se dětí, zda umí poznat, když je někdo smutný, nebo veselý. Zkuste dětem předvést obličej, když jste smutní, když jste veselí. Pak je vyzvěte, aby si sami zkusili vyjádřit různé obličeje. Děti předškolního věku začínají navazovat vědomá kamarádství. Empatie – schopnost vcítění se do druhého nám pomůže sdílet s kamarády úspěchy, neúspěchy, napoví nám, jak bychom mohli druhému pomoci. Pomůže nám napovědět, jak můžeme být druhému oporou.

3.1 Aktivita: Smutný klaun

Účel aktivity: Rozvolnění atmosféry, uvědomění si citů a mimiky tváře s tím spojené.

Věk: 4+

Počet osob: Neomezeně, ve skupinkách

Doba trvání: 10 minut

Postup: Účastníky rozdělíme do skupinek po 4–5 lidech. V každé skupince zvolíme jednoho smutného klauna (můžeme vybrat my, nebo nechat losovat, nebo nechat hlasovat, nebo to nechat na domluvě ve skupince). Tento smutný klaun „nasadí“ smutný obličej, smutný výraz. Ostatní ve skupince se jej snaží rozveselit. Nesmí však přitom mluvit. Postupně se mohou ve skupince smutní klauni vystřídat, záleží na našich časových možnostech a na tom, jak to skupinku bude bavit.

Reflexe: Jaké techniky použili ti, kteří rozesmávali? Jak dlouho jim trvalo, než klauna rozveselí? Který klaun si udržel smutný výraz nejdéle? Proč myslíte, že se mu to povedlo?

3.2 Aktivita: Náladová pantomima

Účel aktivity: Uvědomění si nálad, výrazů a mimiky tváře s náladou spojené

Věk: 4+

Počet osob: Neomezeně, ve skupinkách

Doba trvání: 15 minut

Postup: Účastníky rozdělíme do skupinek po 4–5 lidech. V každé skupince zvolíme, kdo začne předvádět (můžeme vybrat my, nebo nechat losovat, nebo nechat hlasovat, nebo to nechat na domluvě ve skupince). Vybraná osoba se pak snaží vyjádřit v obličeji různou náladu, pocit. Ostatní hádají, jakou. Pokud to chceme skupince zjednodušit, můžeme jim připravit karty s vypsanými náladami. Předvádějící může ukazovat náladu: Veselou, smutnou, přemýšlivou, naštvanou, nerozhodnou, hněv, strach… Jako pomoc skupince můžeme také využít karty s obličeji – viz následující aktivita.

Reflexe: Dařilo se lidem ve skupince ukazovat náladu? Používali k vyjadřování pouze obličej, nebo také ruce? Či celé tělo? Dařilo se ostatním tuto náladu hádat?

3.3 Aktivita: Malujeme emoce

Účel aktivity: Rozlišit veselou a smutnou emoci, přiřadit jí barvy. Naučit se vnímat mimiku obličeje. Poznat, kdy obličej vyjadřuje veselou náladu, kdy smutnou.

Věk: 4+

Počet osob: Neomezeně

Doba trvání: 15 minut

Pomůcky: Pastelky – spoustu barev i odstínů barev. Obrázek předtištěných obličejů k dispozici pro každého – viz příloha č. 6

Postup: Každému rozdáme arch s předtištěnými obličeji. Šikovnější – starší děti a dospělí si mohou obličeje namalovat sami. Vyzveme účastníky, aby si promysleli, které barvy jsou pro ně veselé a které smutné. Vyzveme je, aby těmito barvami domalovali a vymalovali obličeje. Obličeje se nemusí blížit skutečné podobě obličejů. Mohou být vybarveny různě, mohou být zvýrazněny některé obličejové partie (části). Dle toho, jak to účastníci cítí. Cílem je vytvořit jeden obličej veselý – dát mu veselý výraz a veselé barvy a druhý obličej smutný – dát mu smutný výraz, smutné barvy.

Reflexe: Co se Vám malovalo lépe? Veselý obličej, nebo smutný obličej? Proč? Se kterým obličejem se setkáváte u svých nejbližších častěji? Jaké barvy jsme použili? Jak se účastníci shodují v použití veselých a smutných barev?

© Copyright 2019 Akademický ústav Karviná. All Rights Reserved.

Search