main nadpis

Je jedním ze základních pocitů, které děti umějí prožívat. Zpočátku intenzivní a emotivní projevy radosti, smíchu, poskakování, ječení a jiných projevů se postupně zmírňují a navenek uhlazují. Dítě bychom měli směřovat k tomu, aby vědělo, že stejný pocit radosti může zažít i tehdy, když samo není tím, kdo je odměňováno, ale způsobilo radost druhým pozorností, dárkem, milým gestem apod. Projevená radost a legrace snižují účinky stresu v těle, snižují krevní tlak a práh bolesti. Vedle osobní pohody pomáhá vycházet s druhými lidmi a vyhýbat se mnoha problémům. Radost, která závisí na vnějších faktorech, netrvá příliš dlouho. Je dobré být v kontaktu s tím, co v nás posiluje radost uvnitř, která trvá. Optimismus a pozitivní myšlení pomáhá k radosti. Je dobré vidět to, co situace přinášejí užitečného do našeho života a je dobré za to poděkovat. Není radost bez pocitu vděčnosti za hojnost života a je mnoho příležitostí poděkovat za vše, co nás potkává. Děti se vše naučí tak, jak to vidí samy od dospělých.

3.15 Aktivita: Co udělat pro radost

Účel aktivity: Vyhledávání situací, ve kterých se radost nespojuje s materiální věcí.

Věk: 3+

Počet osob: Neomezeně

Doba trvání: 30 minut

Pomůcky: Bez pomůcek

Postup: Položte na začátku otázku: „Kdo si dokáže vzpomenout na víc situací kolem vás, ve kterých se radost nespojuje s materiální věcí, ale pramení z milých slov, gest, činů?“ Povídejte si o tom.

Dále položte otázku: „Co bys mohl/a udělat ty sám/sama, aby měl/a radost

 • táta nebo maminka,
 • bráška nebo sestřička.
 • kamarád nebo kamarádka.
 • děda nebo babička?“

Reflexe: Bylo těžké nebo snadné přijít na možnosti, jak radost projevit? Pokračujte v této aktivitě a vyberte si každý den někoho, komu uděláte radost. S dítětem se domluvte, co udělá samo a co udělá rodič. Pak realizujte svůj plán minimálně po dobu 1 týdne.

3.16 Aktivita: Jak se kreslí radost

Účel aktivity: Motivace ke sdílení vlastní zkušenosti s radostí

Věk: 3+

Počet osob: Neomezeně

Doba trvání: 30 minut

Pomůcky: Papír, pomůcky k malování

Postup: Namalujeme obrázek události, na kterou jsme se těšili. Může to být cokoliv, co nás napadne, když se řekne „radost“. O svých zážitcích můžeme diskutovat.

Reflexe: Na co jste se těšili? Co vám udělalo zvlášť radost?

3.17 Aktivita: učíme se děkovat a radovat

Účel aktivity: Vedeme děti ke všímavosti vůči tomu, co pro ně kdo znamená nebo co pro ně kdo dělá, za co vše je možné poděkovat a být vděčni.

Věk: 3+

Počet osob: Neomezeně

Doba trvání: 30 minut

Pomůcky: Papír, pomůcky k malování

Postup: Požádejte děti, aby si představily někoho blízkého nebo nějakého člověka a poděkovaly jim za něco. Děkovat mohou i za všední věci – mají kde bydlet, mají svou vlastní postýlku, mají každý den co jíst, mohou chodit do školy apod. Hledejte možnosti a situace, za které je dobré umět poděkovat.

 • Společně si povídejte o tom:
 • Kdo peče rohlíky a chleba na snídani? V kolik asi vstává?
 • Kdo vaří jídlo, které nám v restauraci donesou na stůl?
 • Z čeho vaříme jídlo, kdo vypěstoval zeleninu? Kolik je za tím práce?
 • V čem jsme důležití pro jiné?
 • Můžete vyjmenovat 5 věcí, za které jste vděčni?
 • Jak a kde cítíme vděčnost v těle?
 • Jak se chová člověk, který je nevděčný?
 • Můžeme být vděční i svým chodidlům, které pomáhají při naší chůzi?
 • Napadají vás i další věci?
 • Umíte se zasmát sami sobě?

Reflexe: Zapojili se všichni do hledání toho, zač je možné v životě děkovat? Pokud ne, co brání ve změně úhlu pohledu na věc v životě jednotlivců i rodin tomu, aby se tato změna mohla uskutečnit?

© Copyright 2019 Akademický ústav Karviná. All Rights Reserved.

Search