main nadpis

Je normální součástí života, stává se problematickým, až když je příliš intenzivní a dítě nezdravě omezuje nebo trvá příliš dlouho. U mladších dětí pramení řada obav z toho, že neumějí odlišit skutečnost od představy. Strach z tajemných a tudíž neuchopitelných věcí se zvládá hůř než strach z reálných věcí. Dospělí reagují tak, že strach vyvracejí, přesvědčují, že to, čeho se dítě bojí, neexistuje. To ale nepomáhá. Aby se strach dal zvládnout, a to musí dítě samo, je potřeba jasně uchopit a vymezit zdroj strachu a najít cestu, jak ho zahnat. Překonání strachu vyžaduje čas.

3.4 Aktivita: Jak vypadá strach?

Účel aktivity: Pojmenovat, jak prožíváme emoci strachu.

Věk: 3+

Počet osob: 6+

Doba trvání: 30 minut

Pomůcky: Papír, psací potřeby

Postup: Napište na papír příklady toho, co se děje s dítětem, když má strach – bolí mne bříško, přestanu mluvit, mluvím potichu, křičím, úplně ztuhnu a nemůžu se hnout, vezmu si oblíbeného plyšáka, uteču, bolí mne hlava, nemůžu spát, zavřu pevně oči, jsem neklidný, třesou se mi kolena, pomalu počítám do deseti, je mi do pláče, řeknu to někomu, rychle dýchám… (mohou přidat další varianty toho, co se s nimi děje).

Nyní se úloha obrátí – dospělí si budou povídat s dětmi o tom, jak strach prožívají oni. Vzájemně si prožitky porovnejte.

Nyní poproste dítě, aby vám, dospělému, pomohlo s uklidněním mladšího sourozence, který má strach. Neraďte dítěti, jak se má zachovat, nechejte ho reagovat tak, jak samo cítí. Děti často zrcadlí chování rodičů. Můžete tak dostat obrázek o tom, jak dítě vnímá váš přístup k jeho vlastním strachům.

Reflexe: jak se nejčastěji strach projevuje? Je odlišný projev strachu u dítěte a u rodičů?

3.5 Aktivita: Krabička starostí a obav

Účel aktivity: Pracovat se strachem, najít způsoby jeho řešení

Věk: 3+

Počet osob: 6+

Doba trvání: 30 minut

Pomůcky: Papír, psací potřeby, malá krabička

Postup: Vyrobte s dítětem krabičku starostí a obav – malou krabičku děti pomalují. Pak nakreslete nebo popište obavy dítěte na papírky a do této krabičky je zavřete. Jednou za čas se do krabičky podívejte a vymýšlejte, jak problémy vyřešit. Dítě dostane pokyn, že jakmile své strachy odloží do krabičky, nemusí se jimi už zabývat, pouze v době, kdy krabičku otevřete. Můžete to udělat, kdykoli bude mít dítě potřebu.

Než se odloží strach do krabičky, vyzvěte dítě, aby ke každému strachu vymyslelo minimálně tři věci, které by mohlo udělat. Pak se vystřídejte.

3.6 Aktivita: Čeho se bojím?

Účel aktivity: Najít to, čeho se nejvíce bojíme a zakusit pocity, které nastanou při strašení.

Věk: 3+

Počet osob: 6+

Doba trvání: 1 hodina

Pomůcky: Papír, psací potřeby, pastelky…

Postup: Dítě i dospělý, každý sám za sebe namaluje masku toho, čeho se bojí (vody, zkoušení, školy, udělat chyby…). Masky pak vystřihněte. Nyní si masku nasaďte na obličej. Ten, kdo má masku na obličeji, může ostatní začít strašit. Pobízejte dítě, ať strašení doprovází také slovy. Pak se dospělí s dítětem vymění.

Reflexe: Jaké to je, když strašíme někoho my a jaké to je, když někdo nebo něco jiného straší nás? Je maska součástí člověka, anebo ji můžeme odložit tak, jako emoci?

3.7 Aktivita: Odvaha překonat svůj strach

Účel aktivity: Aktivovat v dětech odvahu.

Věk: 7+

Počet osob: 6+

Doba trvání: 1 hodina

Pomůcky: Bez pomůcek, případně papír, psací potřeby

Postup: Vymýšlejte společně s dítětem důvody, proč je v životě dobré být odvážný a kdy naopak přílišná odvaha může uškodit. Poté položte dětem následující otázky:

  • Které věci bys chtěla dělat, ale ze strachu to nezkusíš?
  • Co nebo kdo ti pomáhá, když se bojíš?
  • Jak se cítíš, když uděláš něco špatného a dospělí si s tebou chtějí promluvit?
  • Stalo se někdy, že jsi byla málo odvážná a kvůli tomu jsi nepomohla někomu, kdo to potřeboval? Jaké to pro tebe bylo?
  • Kdy u tebe zvítězila odvaha nad strachem?
  • Jsou odvážní tví rodiče, jak to víš, jak se to projevuje, v jakých situacích?

Následně si povídejte s dítětem o tom, že přiznat si strach je prvním krokem k odvaze. Pokud se dítěti někdo směje, protože se bojí, může říct následující věty. Zkuste je použít ve scénkách (situace můžete vymyslet) a společně si je zahrajte.

  • Bojíme se (toho a toho), ale nevadí mi to.
  • Myslím, že každý se něčeho bojí.
  • Přál/a bych si, abych se nebála, ale bojím se.
  • Já svůj strach jednou překonám, ale teď se ještě bojím.

Reflexe: Co jste se dozvěděli o sobě nového?

3.8 Aktivita: Jak zklidnit svůj strach a dodat si odvahu

Účel aktivity: Nacvičit s dítětem relaxační techniku na zklidnění, povzbuzení a dodání si odvahy.

Věk: 3+

Počet osob: 6+

Doba trvání: 15 minut

Pomůcky: Podložka na cvičení

Postup: Zkuste s dítětem relaxační techniku na sněhuláka. Představte si, že jste sněhuláci. Stůjte v pozoru, všechny svaly jsou v napětí. Svítí na vás sluníčko, začíná se oteplovat a sněhuláci začínají tát, až z nich zůstanou postupně jen hromádky rozbředlého sněhu. Tiše ležte a uvolněte všechny svaly. Pak začne hustě sněžit a z vás jsou opět sněhuláci, kteří na sluníčku opět roztají.

Postupně s dětmi nacvičujte další relaxační techniky. Patří mezi ně protahování (strečink), jemná masáž oblastí šíje, zápěstí a kotníků. Pomáhá také celkové uvolnění při relaxační hudbě se zaměřením na kontrolované cílené hluboké dýchání.

© Copyright 2019 Akademický ústav Karviná. All Rights Reserved.

Search