main nadpis

Pozitivní hodnocení sebe, přijetí sebe

Lidské jednání dává smysl teprve tehdy, když si uvědomíme usilování o vyšší cíle. Bez lásky ale nemůžeme naplnit své možnosti. Lidé vychovávaní s láskou k sobě, druhým, jsou silní, osobití, mají ideály, jsou vřelí, ale přesto jsou praktičtí. Krása se skrývá v každém člověku. Hmotný svět a lidé kolem nás jsou nástroje, jimiž kultivujeme svou duši. Chceme si uvnitř připadat krásní, proto hledáme krásu venku. Ale jakmile si člověk uvědomí, že pracuje především na sobě, zjistí, že především pozitivní pohled na sebe sama je to, co přináší plody. Aby člověk mohl milovat druhého, musí být sám sebou.

4.9 Aktivita: Mám svoji cenu

Účel aktivity: Podpora sebehodnocení, pokud je opakováno pravidelně, má velký význam. Může působit jako protilátka vůči všem negativním myšlenkám, které byly do vědomí zaneseny.

Věk: 8+

Počet osob: 1+

Doba trvání: 10 minut

Pomůcky: Bez pomůcek

Postup: Nejprve požádejte studenty, aby zavřeli oči a tiše několikrát opakovali společně s vedoucím aktivity.

 • „Bez ohledu na to, co mi říkáš, nebo děláš, jako člověk mám svou cenu!“ Nejprve trénujete pouze tento výrok stále dokola. Měli byste vysunout bradu a mírně se usmívat.
 • Až pochopíte smysl této hry, můžete přidat výroky typu: „Jsi k ničemu, nic neumíš, nikdo o tebe nestojí, jsi tlustá…“ (věty, které slýchají...)
 • Na tyto výroky budou odpovídat: „Bez ohledu na to, co mi říkáš nebo děláš, jako člověk mám svou cenu!“

Toto cvičení se opakuje po dobu 21 dnů. Současné výzkumy naznačují, že právě tuto dobu trvá, než se změní myšlenkový návyk.

Reflexe: Co jste prožívali během tohoto cvičení? Bylo snadné ponořit se do představ? Jaké je to pro vás teď, změnilo se něco?

4.10 Aktivita: Pohotovostní karta SOS

Účel aktivity: Tato karta pomáhá zpracovávat nepříjemné záležitosti i tragédie, které se v životě dějí. V těchto chvílích se totiž většinou vracíme ke starým nevhodným zvykům, a to jak v myšlení, tak v pocitech a jednáních (relaps). Naplánovaný postup umožňuje oprostit se od těchto starých neúčinných postupů.

Věk: 8+

Počet osob: 1+

Doba trvání: 20 minut

Pomůcky: Bez pomůcek

Postup: Vyrobte si kartičku z papíru nebo kartonu, který se vám vejde tam, kde ji budete mít po ruce (do peněženky, penálu, do počítače, zalaminovanou na ledničku, zrcadlo a vyplňte ji podle svého. K prvnímu bodu si napište jména a telefonní čísla dvou důvěrných přátel, o kterých víte, že se s nimi můžete o problém podělit, aniž by vás odsoudili nebo vás zahrnuli nesmyslnými radami. Ke druhému bodu si napište, jaká je vaše vyzkoušená reakce na kritické hlasy, když se cítíte silní a sebevědomí. K poslednímu bodu si zaznamenejte pár aktivit, které vás obvykle uklidní a posílí. Někdy se tomu říká zdravé rozptýlení, takže napište jen zdravé činnosti, po kterých nebudete mít pocit viny.

Vzor karty SOS:

SLOVO. Říct, co mě trápí, tomuto důvěrnému příteli:

ODEJDI! Kritické hlasy je nejlepší zahnat větou:

SÍLA A ÚTĚCHA. V nouzi mě uklidní, rozptýlí a posilní tyto aktivity.

4.11 Aktivita: Nášlapné kameny

Jeden krůček po druhém, to je nejbezpečnější a nejjistější způsob, jak dosáhnout pokroku.

Účel aktivity: Tato aktivita nabízí originální a zábavný způsob, jak se vypořádat s potenciálně nezajímavým materiálem. Výborně se hodí pro opakování – v rámci jednoho sezení můžete pokrýt několik procesů. Je multisenzorická a využívá auditivní, vizuální a (pro dobrovolníky) i kinestetické kanály učení. Vyžaduje, aby se zúčastnění jasně vyjadřovali a objasňovali své porozumění, a to buď verbálně, když přecházejí z kamene na kámen nebo ve svých hlavách, když slova dobrovolníka porovnávají s tím, co si sami myslí.

Věk: 3+

Počet osob: 8–16

Doba trvání: 45–60 minut

Pomůcky: Papír, psací potřeby

Postup:

 1. Utvořte kruh a uvnitř kruhu položte na zem několik listů velkého papíru a tlustý propisovací fix.
 2. Rozeberte s účastníky různé kroky určitého procesu, který jste právě probírali. Např. proces návrhu a tvorby – účastníci si ujasní, co mají dělat, než se pustí do práce (určitý postup receptu, s mladšími dětmi postup, jak se oblékat, v matematice logické kroky v rámci procesu přemýšlení u výpočtu kvadratických rovnic, obyčejný postup vyplnění složenky atd.).
 3. Očíslujte jednotlivé papíry nebo na ně namalujte obrázky nebo napište klíčové slovo. Budou to nášlapné kameny, které znázorňují jednotlivé fáze daného procesu (při učení postupu oblékání to mohou být obrázky kalhot, čepice, ponožky apod.).
 4. Vyberte dobrovolníka, který si myslí, že pomocí nášlapných kamenů se dokáže dostat z jedné strany kruhu na druhý. Postaví se na první kámen a vysvětlí daný krok úplně a přesně. Je-li vedoucí hry s odpovědí spokojen, může se účastník přesunout na druhý kámen, kde opět objasní příslušný postup atd.
 5. Jestliže účastník uspěje, ostatní mu zatleskají. Pokud je odpověď nesprávná, nebo nekompletní, z kamene spadne, jde se posadit na své místo a o splnění úkolu se pokusí další dobrovolník.

Variace:

 • O tom, zda jednotlivé kroky byly správně vysvětleny, mohou namísto vedoucího hry rozhodovat účastníci.
 • Stanovte určitá pravidla, která proces zrychlí a ozvláštní: žádné opakování, váhání či odchýlení. Jakmile něco z toho dobrovolník udělá, jde z kola ven.
 • Namísto upevnění či opakování určitého úkolu můžete tuto aktivitu využít k představení látky nové. Účastníci to mohou zkusit, mohou uplatnit své obecné znalosti, logické myšlení nebo prostě jen hádat.
 • Použijte ji jako jeviště. Vedoucí hry se přesouvá z jednoho kamene na druhý a zároveň vysvětluje danou látku. Díky tomu zanechává silný vizuální otisk, který je doplněn verbálním výkladem.

4.12 Aktivita: V čem jsem dobrý?

Účel aktivity: Budování sebedůvěry, učení se hodnotit ostatní lidi, odhadnout ostatní lidi, diskutovat o dobrých vlastnostech. Aktivita je vhodná pro děti plaché, s nízkým sebevědomím, děti uzavřené, děti přecitlivělé.

Věk: 5+

Počet osob: 8–16

Doba trvání: 45–60 minut

Pomůcky: Papír, psací potřeby

Postup: Sedíme v kruhu. Účastníkům rozdáme tužky, papír – dostatečně veliký. Každý má za úkol doprostřed papíru napsat, v čem si myslí, že je dobrý. Např.: Umím hezky kreslit. Umím hrát dobře fotbal. Rád pomáhám ostatním. Posbíráme poté od všech papíry a promícháme. Papíry rozložíme doprostřed kruhu. Všechny papíry účastníkům nahlas a pomalu přečteme. Ke každému můžeme něco dodat.

Pak vyzveme všechny účastníky, aby udělali větší puntík na papíry, kde jsou napsané vlastnosti, ve kterých si myslí, že jsou také dobří.

Obměna: Vyzveme účastníky, aby napsali jejich špatnou vlastnost, popř. činnost, která jim nejde. Mohou také napsat největší úspěch za poslední rok…

Reflexe: Společně s účastníky spočítáme puntíky na jednotlivých papírech. Seřadíme podle počtu puntíků, diskutujeme o tom, které vlastnosti se nejčastěji vyskytují, proč. Také můžeme zhodnotit, zda daná vlastnost může být také za určitých okolností negativní (např. přehnaná skromnost, či naopak přehnané sebevědomí).

4.13 Aktivita: Vyjádření hrdosti a dotazy

Účel aktivity: Uvědomit si, co v životě zvládáte, jak jste hrdí na svá přesvědčení a skutky, povzbuzuje k dalším činnostem.

Věk: 4+

Počet osob: 6–25

Pomůcky: Papír, tužka, pastelky

Doba trvání: 45–60 minut

Postup: Aktivitu je možné provádět v několika variantách. Vedoucí aktivity přečte následující otázky, které přizpůsobí věku zúčastněných. Základní vzorové otázky (přizpůsobené věku):

 • Co dokážete dělat samostatně a jste na to hrdí?
 • Na co jste hrdí z oblasti vaší školy, práce?
 • Na jaký dárek, který jste věnovali, jste hrdí?
 • Na co jste hrdí v rámci vaší rodiny?
 • Udělali jste pro životní prostředí něco, na co můžete být hrdí?
 • Na co jste hrdí z oblasti peněz? 

Poznámka: Chceme zdůraznit, že ten typ hrdosti, o kterém se zde hovoří, není pýcha, či chvástání, ale hrdost, která značí: „mám dobrý pocit“ nebo „uspokojuje mne“ jistý aspekt mého života.

Dodatečné otázky (Jsem hrdý na... Jsem hrdý, že...):

 1. Nová dovednost, kterou jste získali za poslední měsíc nebo rok
 2. Něco, co podnítilo vaši tvořivost
 3. Rozhodnutí, které vyžadovalo značné uvážení
 4. Dokázali jste se zhostit úkolu, přestože byl velmi namáhavý
 5. Rodinná tradice, na kterou jste zvláště hrdí
 6. Něco, co jste si odepřeli a jste na to hrdí
 7. Něco, co jste udělali pro staršího člověka
 8. Moment, kdy jste se ozvali, i když by bylo snazší zůstat zticha
 9. Sportovní výkon z poslední doby, na který jste hrdí
 10. Něco, co jste udělali vlastníma rukama
 11. Zlozvyk, který se vám podařilo překonat
 12. Způsob, jakým jste pomohli rodině (příteli)
 13. Byli jste neobvykle laskaví k jinému člověku
 14. Něco, čím jste přispěli ke zvelebení vašeho okolí
 15. Něco, čím jste přispěli k přátelství mezi lidmi
 16. Moment, kdy jste se stali důležitým vzorem pro mladšího člověka

Varianta pro předškolní děti: Zkuste namalovat obrázek na otázky, které ti přečte maminka (viz předchozí otázky nebo řekni nám... (odpovědi na otázky přizpůsobené věku, maminka může zapisovat do sešitu, po určité době se vrací k odpovědím, možno srovnat posun).

4.14 Aktivita: Prohlášení typu „Naučil jsem se“

Účel aktivity: Pomůže objevit a posílit to, co jsme se už naučili. Dá vyniknout zkušenostem, o kterých jsme ani nevěděli.

Věk: 8+

Počet osob: 6–25

Pomůcky: Tužky, papíry (případně hodnotový sešit), pro vedoucího tabule

Doba trvání: 45–60 minut

Postup: Na začátku aktivity pracuje každý samostatně. Účastníci doplňují níže uvedené neúplné věty. Pak se na pár minut zamyslete nad tím, co jste se naučili nebo objevili a jak by to mohlo ovlivnit vaše chování a váš život. V rodině nebo ve skupině si vedoucí připraví tabulku s níže uvedenými (nebo podobnými) neúplnými větami. Tabulka se umístí někam v místnosti natrvalo, nebo po dobu, kdy se bude používat.

Naučil jsem se...
Zjistil jsem, že...
Znovu jsem poznal, že...
Všiml jsem si, že...
Objevil jsem, že...
Překvapilo mne, že...
Potěšilo mne, že...
Nepotěšilo mne, že...

Hned po individuálním hodnocení odpovědí může následovat diskuze, kdy vedoucí skupiny požádá ostatní, aby se na chvíli zamysleli nad tím, co se právě naučili, co se naučili o sobě, co znovu poznali o své osobě, o svých hodnotách. Pak se mohou o svou zkušenost podělit s ostatními tím, že uvedou, jak doplnili některou z uvedených vět. Vyjádření by měla být krátká a k věci. Zaměřte se spíše na osobní zážitky než na obecné zkušenosti.

Obměna: Sepište seznam vět typu „naučil jsem se…“, opatřete jej datem a vložte do vašeho hodnotového sešitu.

© Copyright 2019 Akademický ústav Karviná. All Rights Reserved.

Search