main nadpis

14. Závěr

Metodický materiál obsahuje základní informace související s koncepcí modelování sociálního prostředí v určité lokalitě s cílem vytvořit Komunitní klub pro rodiče a děti.

Informace se vztahují k činnostem v komunitě, které sociální/komunitní pracovník může realizovat. Aktivity jsou zaměřené na cílovou skupinu, tj. rodiče a děti. Metodický materiál vysvětluje teoretický rámec dané problematiky v jednotlivých oblastech, který je podstatný pro orientaci odborných pracovníků ve smyslu, z jakých premis by sociální pracovník měl vycházet při realizaci aktivit pro práci s rodinou. Odborný text je zpracován do jednotlivých kapitol, které pojednávají o určité problematice, a může být vodítkem pro práci sociálního pracovníka s rodinou. Jsou pojmenované metody sociální práce, některé terapeutické postupy s uvedením příkladů řešení, které v praxi lze využít. Každá metoda sociální práce, terapie, vychází z určitého teoretického základu vědy; teoretický rámec postupů v sociální práci je stručně pojmenován, tudíž odborný pracovník se může dobře orientovat při volbě potřebných činností či metody sociální práce.

Přílohy

  1. Dotazník (PDF)
  2. Anketa (PDF)
  3. Výsledky dotazníkového šetření (kapitola 15) (PDF)
© Copyright 2019 Akademický ústav Karviná. All Rights Reserved.

Search