main nadpis

6. Komunita

Komunita dle Matouška je místo, kde člověk může získat emocionální podporu, ocenění a praktickou pomoc v každodenním životě. Navrátil dělí komunitu na:

  • Teritoriální – označuje lidi, kteří žijí na společném území
  • Zájmová komunita – skupina lidi, kteří mají společné zájmy (stejný etnický původ, postižení apod.)
  • Komunita sdílející společný problém (drogově závislí, výchovné problémy apod.)

Cílem komunitní práce je ovlivňování sociálních změn prostřednictvím analýzy sociálních situací a formování vztahu mezi rozličnými skupinami daného celku, aby tento celek sám dospěl k realizaci žádoucích změn.

Cíle komunitní práce jsou následující:

  • Studium sociálních potřeb a problémů lokality
  • Zpracování návrhu řešení potřeb a problémů
  • Zajištění podpory a navrhovaná řešení
  • Integrace všech dostupných prostředků komunity k realizaci projektu
© Copyright 2019 Akademický ústav Karviná. All Rights Reserved.

Search